Ykkösakseli myönsi ensimmäiset Leader-tuet

Ykkösakseli on myöntänyt ensimmäiset maaseuturahoituksen uuden rahoituskauden 2023–2027 yritys- ja hanketuet. Tukea myönnettiin yhteensä 260 244 euroa.

”Saimme hakemuksia yhteensä 24 kappaletta. Tukea myönnettiin yhdeksälle hankkeelle. On hienoa, että Leader-rahoitukselle on paljon kysyntää. Uusi rahoituskausi on alkanut vilkkaana”, toiminnanjohtaja Maarit Teuri kertoo.

Ykkösakselin koko toiminta-alueelle tulossa virtavesikunnostuksia ja urheiluseurojen kehittämistä

Virtavesien hoitoyhdistys Virho saa tukea kehittämis- ja investointihankkeeseen. Tukea myönnettiin virtavesikunnostuksiin joki- ja purouomissa Karjaanjoella ja Uskelanjoella. Tavoitteena on elvyttää jokien arvokalojen ja ravuston elinmahdollisuuksia. Samalla parannetaan vesistöjen tilaa ja vedenlaatua. Hankkeessa poistetaan vieraslajeja, opastetaan vieraslajien poistossa ja annetaan tietoa vesienhoidosta maa- ja vesialueiden omistajille. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 92 096 euroa ja tuki 72 676,80 euroa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy saa tukea Seuratoiminnalla viihtyvyyttä alueella eli Sevia-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Ykkösakselin alueen urheiluseurojen tiedollisia ja toiminnallisia valmiuksia. Hankkeessa vahvistetaan seurojen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja lisätään seurojen strategista houkuttelevuutta yritysten ja julkishallinnon kumppaneina. Hankkeen kustannusarvio on 97 300 euroa ja tuki 70 % on 68 110 euroa.

Karkkilassa Suvimaja saa uuden käymälän

Karkkilan työväenopiston toverikunta saa tukea Suvimajan uuden käymälän rakentamiseen. Alueelle rakennetaan umpisäiliöllinen uusi käymälärakennus, joka noudattaa kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Hankkeen kustannusarvio on 24 000 euroa, josta tuki 50 % on 12 000 euroa.

Karkkilaan myönnettiin yksi yritystuki: AKKAFE saa tukea yritystoiminnan käynnistämiseen 5000 euroa. Tuella kehitetään yritystoimintaa vanhan navettatilan ympärille.

Lohjalla kehitetään Ollisaarta ja rantasaunaa Väänteenjoen varrella

Uudenmaan virkistysalueyhdistys saa tukea Ollisaaren virkistyskäytön kehittämiseen. Hankkeessa laaditaan kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on luoda Ollisaaresta korkeatasoinen, monenlaisia käyttäjäryhmiä palveleva ja helposti saavutettava ulkoilukohde. Hankkeen kustannusarvio on 57 878 euroa. Tukea myönnettiin 70 % eli 40 514 euroa.

Betesda-säätiö saa tukea rantasaunan peruskorjaukseen. Hankkeessa korjataan käyttökuntoon Väänteenjoen rannalla sijaitseva rantasauna ja kunnostetaan ranta-aluetta ympärivuotiseen käyttöön. Hanketta toteutetaan yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Hankkeen tuloksena asukkaat ja yhteisöt saavat yhteisen tilan yhdessäoloon ja virkistykseen. Hankkeen kustannusarvio on 114 352 euroa ja tuki 50 % on 57 176 euroa.

Vihdissä yritykselle tukea kansainvälistymiseen

TouchWild valmistaa läheltä kerätyistä raaka-aineista erilaisia suoloja ja siirappeja. Yritys saa kehittämistukea 3000 euroa brändin kansainvälistämistä edistäviin toimenpiteisiin.

4,8 miljoonaa euroa paikalliseen kehittämiseen rahoituskaudella 2023-2027

Ykkösakseli ry on Leader-ryhmä, jonka tarkoituksena on maaseudun paikallinen kehittäminen. Toiminta-alue on Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti. Leader-toiminta kannustaa asukkaita ja yhteisöjä kehittämään omaa aluettaan. Ykkösakseli rahoittaa paikallisia kehittämishankkeita ja myöntää yritystukia. Rahoituksesta päättää hallitus, jossa on asukkaiden, yhteisöjen ja kuntien edustus.

Ykkösakseli on saanut vuosille 2023 – 2027 rahoitusta 4,8 miljoonaa euroa. Suomessa toimii 52 Leader-ryhmää. Niille on myönnetty maaseudun paikalliseen kehittämiseen yhteensä 223 miljoonaa euroa. Leader-rahoituksesta 43 % tulee EU:lta, 37 % valtiolta ja 20 % toiminta-alueen kunnilta.

Uutinen on julkaistu 8.11.2023.