Kuvituskuva. Nuoret heittävät frisbeetä koriin.
© maaseutuverkosto Jyrki Vesa

Tutustu tarkemmin

Rahoitusta maaseudun kehittämiseen

Leader Ykkösakselista voit hakea rahoitusta erilaisiin toimiin, joilla voit parantaa oman kotiseutusi viihtyisyyttä ja palveluja.

Paikallisen kehittämisen rahoitus perustuu asukkaiden tarpeisiin. Tarvittaisiinko kylälle esimerkiksi lähiliikuntapaikka tai nuorille harrastustiloja?

Voit teettää tuella myös esimerkiksi kylän tai asuinalueen kehittämistä palvelevan suunnitelman. Tuen avulla voi edistää paikallisten kulttuuritapahtumien syntymistä tai helpottaa kyliin muuttamista.

Rahoitusta saa myös erilaisiin ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin, jotka liittyvät esimerkiksi energiansäästöön, ympäristön hoitoon tai luonnon monimuotoisuuteen. 

Rahoitusta myönnetään yleishyödylliseen toimintaan

Millainen yhdistys tai toiminta arvioidaan yleishyödylliseksi?

Yhdistys ei ole yleishyödyllinen, jos sen jäsenmäärä on pieni, eikä uusia jäseniä ole tarkoitus hankkia, tai jos sen toiminta kohdistuu vain tietyn perheen, säätiön, yhdistyksen tai yrityksen suljettuun piiriin eikä laajasti ulospäin.

Hankkeen toiminta on sellaista, ettei siitä saatava hyöty rajoitu alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään.

Yleishyödyllisten investointien hyöty ohjautuu asukkaille ja muille toimijoille. Investointi on pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Leader Ykkösakselin tuki

Leader Ykkösakseli myöntää tukea hankkeisiin, jotka tukevat paikallisen strategian Ykkösakseli 2030 painopisteiden toteutumista. Lue lisää strategiasta ja painopisteistä täältä.

Rahoitettavien hankkeiden on täytettävä Ykkösakselin hallituksen päättämät valintakriteerit. Lue lisää valintakriteereistä täältä.

Leader Ykkösakselin myöntämän tuen enimmäismäärä on 180 000 euroa. Myönnetystä tuesta 43 % tulee EU:n maaseuturahastosta, 37 % valtiolta ja 20 % toiminta-alueen kunnilta. Tuki on harkinnanvaraista.

Kuka voi hakea

Tukea voivat hakea julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten oppilaitos, kunta, järjestö, urheilu- tai liikuntaseura, kulttuuriyhdistys, kyläyhdistys tai osuuskunta. Luonnollinen henkilö tai työryhmä ei voi hakea tukea.

Kunnat eivät voi hakea pienhanketta.

Tukea koulutushankkeeseen voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen koulutusta tarjoava yhteisö, jolla on asianmukaiset valmiudet eli pätevä henkilöstö.

Lohjan ja Salon hanketuen aluerajaukset

Leader-rahoitusta ei voi hakea Lohjan ja Salon kaupunkien keskustaajamien alueille. Tarkista maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hanke tukikelpoisella alueella! Tukikelvottomat alueet on merkitty karttaan valkoisella.

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

  • Tuki on toiminnan kannalta tarpeellinen.
  • Tuen määrä on tarkoituksenmukaisessa suhteessa suunnitellun toiminnan laajuuteen.
  • Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden toteuttaa sellaisia lisätehtäviä, joiden toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista.
  • Hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
  • Toimenpidettä ei ole aloitettu, ennen kuin tukihakemus on tullut vireille.
  • Jos toimenpide edellyttää luvan hankkimista, edellytyksenä tuen myöntämiselle on luvan esittäminen.