Kuvituskuva. Leader-liput liehuvat pölkyn päällä torilla.

Tutustu tarkemmin

Kuka voi hakea yritystukea ja miten sitä haetaan?

Leader-yritystuet on pääasiassa suunnattu 0,5-5 henkilötyövuotta työllistävien koko- tai osa-aikaisten maaseudun mikroyritysten liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Maatiloille voidaan myöntää tukea kohdistuen maatalouden ulkopuoliseen toimintaan, sekä alkutuotantoon maatalouden kokeilutuen ja viljelijäryhmän kautta. Tuki voidaan myöntää vain erityisistä syistä johtuen yli 5 htv:tta työllistäville mikroyrityksille tai maatiloille. Yritystoiminnan kokeilutukea voi puolestaan hakea ainoastaan luonnollinen henkilö.

Harkinnanvaraisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavalla toimenpiteellä on merkittävä vaikutus yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Lisäksi toimenpiteen tulee kohdistua Leader Ykkösakselin toiminta-alueella sijaitsevalle maaseutualueelle ilman kilpailun vääristämistä.

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Hakemukset käsitellään valintajaksoittain.

Olethan yhteydessä meihin ennen hakemuksen jättämistä. Näin voimme yhdessä pohtia sopiiko Leader-rahoitus sinun yrityksellesi. 

Tarvitset liitteiksi tukityypistä riippuen jotain tai kaikki näistä:

  • Liiketoimintasuunnitelman  (mm. toiminta-ajatus, liikeidea)
  • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
  • Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio
  • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (kahden viimeisen vuoden tilinpäätökset, velkaluettelo)
  • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä niihin liittyvät laskelmat ja tarvittavat viranomaisluvat
  • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat
 

Haluatko hakea tukea? Toimi näin!

1. Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

On hyvä olla etukäteen yhteydessä Leader-toimistoon, niin voimme yhdessä pohtia,
sopisiko Leader-rahoitus sinun yrityksellesi. 

2. Neuvomme sinua hakemuksen valmistelussa

Apua hakemuksessa tarvittavien suunnitelmien tekoon kannattaa kysyä
myös oman kunnan yritysneuvojalta tai yrityskehitysyhtiöstä!

3. Tee hakemus sähköiseen Hyrrä-järjestelmään

Hakemus tulee vireille heti kun se on lähetetty
ja voit halutessasi aloittaa toimenpiteet omalla riskillä.
Pyydämme tarvittavia lisätietoja viimeistään valintajakson päättymisen jälkeen.

4. Leader-hallitus käsittelee hakemuksesi

Ykkösakselin hallitus antaa lausunnon tuen rahoittamisesta strategiamme pohjalta.
Uudenmaan ELY-keskus tekee asiasta viranomaispäätöksen.

5. Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti

Tuen käyttöön liittyy ehtoja, joita tulee noudattaa. Käymme näitä myös yhdessä läpi.

6. Toteuta hanketta ja hae maksatusta

Saatu meiltä ohjeita mm. tukeen liittyvään kirjanpitoon ja tuen maksuun hakemisesta.