Copyright Maaseutuverkosto, kuvaaja Jyrki Vesa.

Tutustu tarkemmin

Leaderin kautta lisää mahdollisuuksia maaseudun yritystoimintaan

Monipuolisten yritystukimuotojen avulla pyritään lisäämään mikroyritysten määrää maaseudulla sekä tuetaan yrityksiä kehityksessä ja kasvussa. Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa.

Tarjolla olevat tukimahdollisuudet

 • Investointituki 20 % (kustannusarvio 5 000 € – 100 000 €)
 • Käynnistystuki päätoiminen 7 500 €
 • Käynnistystuki osa-aikainen 5 000 €
 • Yritystoiminnan kokeilu 2 500 €
 • Kehittämistuki 1000€, 2000€ tai 3 000 €
 • Maatalouden kokeilu 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 € riippuen kokeilun laajuudesta
  Harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle kohdistuvat tuet: 
 • Tuki energiainvestointiin 30 % (kustannusarvio 5 000 € – 100 000 €)
 • Omistajanvaihdoksen suunnittelu 2 500 € tai 5 000 €
  Yritysten yhteistyöhankkeet:
 • Yritysten yhteistyö 75%, mukana 3-10 yritystä, joilla yhteinen päämäärä
 • Viljelijäryhmän yhteistyö 75%, mukana 3-10 maatilaa, joilla yhteinen päämäärä

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

 • tukikelpoisella maaseutualueella toimiva mikroyritys, jossa enintään 5 kokoaikaista työntekijää
 • yritystoiminta on kannattavaa
 • tuen myöntäminen ei vääristä paikallista kilpailutilannetta
 • tuki tuo kasvua, kehittymismahdollisuuksia ja uudistumista yritystoimintaan.
 • toimenpidettä ei ole aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa

Leader-yritystuet on suunnattu pääosin yrityksille, jotka työllistävät enintään viisi henkilötyövuotta. Tukea voivat hakea myös osa-aikaiset yrittäjät. Aiemmalta kaudelta tuttua investointitukea täydentämään on saatu uusia tukimuotoja, kuten vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki ja maatalouden kokeilutuki. 

Esimerkiksi investointitukea voidaan myöntää sekä päätoimisille että myös osa-aikaisille yrittäjille. Tukea voi hakea esimerkiksi koneiden ja kaluston hankintaan sekä toimitilojen rakentamiseen, kunnostamiseen tai hankkimiseen. Investointitukea voi saada 20 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. Kustannukset Leader investointihankkeissa ovat 5 000–100 000 euroa.

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa. Tukea voi hakea muun muassa käynnistämisvaiheen asiantuntijapalveluihin, selvityksiin tai pieniin alussa tarvittaviin hankintoihin. Lisäksi tukea voi hakea yrittäjyyskokeiluun. 2500 euron tukea voi käyttää lyhytaikaiseen yrittäjyyden kokeiluun ilman y-tunnusta. 

Yrityksen kehittämistukea voivat hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät liiketoimintansa kehittämiseen, kun toiminta on jo vakiintunutta. Tuen avulla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa. Tukea voi hakea muun muassa asiantuntijapalveluihin ja tuotekehitykseen. Tuen määrä on 3000 euroa. Asiantuntijapalveluiden lisäksi tukikelpoisia ovat kehitettävään toimintoon liittyvät aineet ja tarvikkeet, matkat, sekä vuokrat. Pääpaino on asiantuntijapalveluiden hankkimisessa. 

Lisäksi on mahdollista hakea tukea yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun (1000 euroa), sekä kehittämisen suunnitteluun tai valmisteluun (2000 euroa). Tuet myönnetään asiantuntijapalvelun hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Maatalouden kokeilutukea voi hakea pienimuotoisiin kokeiluihin alkutuotannossa. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien ja markkinakanavien testaamiseen. Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä. Tukisumma voi olla 2500, 5000 tai 7500 euroa.

Harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle on tarjolla lisäksi yrityksen omistajan vaihdoksen suunnitteluun suunnattu tukimuoto, sekä yrityksen omaan käyttöenergiaan kohdistuva energiainvestointituki. Yritystoiminnan ostoa suunnitteleva voi saada 2500 euroa tai 5000 euroa tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin.

Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeessa 3–10 yritystä tai maatilaa kehittää yhdessä toimintaansa. Lisäksi hanke voi sisältää jonkin verran yksittäiseen yritykseen kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu.