Kuvituskuva. Leader-liput liehuvat pölkyn päällä torilla.
© Haloomaaseutu Anssi Ketonen

Tutustu tarkemmin

Leader Ykkösakseli

Ykkösakseli on yksi Suomen 52 Leader-ryhmästä. Ahvenanmaalla toimii lisäksi Leader Åland. Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi. 

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta

Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia. Rahoitamme alueen asukkaiden kehittämishankkeita ja neuvomme niiden toteutuksessa

Alueen asukkaat voivat osallistua ryhmän toimintaan osallistumalla tapahtumiin, toteuttamalla hankkeen, osallistumalla hankkeeseen tai liittymällä yhdistyksen jäseniksi. Jäsenistö valitsee yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen, johon jokainen jäsen voi asettua ehdolle.

Leader-ryhmät toimivat kehittämisstrategian pohjalta, jonka ne laativat yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Strategia ohjaa ryhmän hallituksen toimintaa, kun se tekee päätökset rahoitettavista hankkeista.

Leader-periaatteet

Aluelähtöisyys: Leader-ryhmä toimii tietyllä alueella ja toiminta perustuu paikalliseen
kehittämisstrategiaan.
Alhaalta ylös: Päätösvalta strategian laatimisesta ja toteuttamisesta kuuluu paikalliselle Leader-
ryhmälle.
Paikallinen kumppanuus: Leader-ryhmän toiminnassa on mukana yksityisiä ja julkisia toimijoita ja
hallitus on muodostettu kolmikantaisesti.
Monialaisuus: Paikallinen kehittämisstrategia ei ole rakennettu yhden asian varaan, vaan siinä
yhdistyvät yhteiskunnan monet sektorit.
Innovatiivisuus: Paikallisella strategialla ja hankkeilla on pyrkimys uuden luomiseen ja alueen
näkökulmasta jokin uutuusarvo.
Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö: Paikallista strategiaa toteutetaan yhteistyössä ja
yhteisillä hankkeilla muiden alueiden ja maiden kesken.
Verkostoituminen: Leader-ryhmä tekee yhteistyötä ja oppii kokemuksista eri toimijoiden,
sektoreiden, hankkeiden ja alueiden välillä.

Leader-työn kehittämispäällikkö Heli Walls kertoo Leader-toiminnasta