Tutustu tarkemmin

Ykkösakselin omat hankkeet

Toimintaamme kuuluu ajoittain myös omien hankkeiden toteuttaminen. Kehitämme toiminta-aluettamme myös oman hanketoiminnan kautta. Hankkeiden teemat nousevat joko strategiastamme tai alueemme tarpeista. Omat hankkeet voivat olla Ykkösakselin alueella toteuttavia, alueiden välisiä hankkeita tai kansainvälisiä hankkeita. 

Käynnissä olevat hankkeet:

Yhdistyslaturi-lisää virtaa yhdistystoimintaan, alueellinen kehittämishanke 1.1.2019-31.12.2023

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin innostaa alueen yhdistystoimijoita, parantaa yhdistystoiminnan laatua ja lisätä alueen yhdistysten osaamista. Hankkeella edistetään hyvien käytäntöjen ja toimintamallien leviämistä sekä kannustetaan toimijoita tavoitteelliseen, laadukkaaseen ja vaikuttavaan yhdistystoimintaa.

TwinLAG, kansainvälinen kehittämishanke 1.5.2020-

Leader-ryhmillä ja paikallistoimijoilla on ollut haasteellista löytää luotettavia kumppaneita erityisesti pitempiaikaiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälisten hankkeiden tulokset ovat usein käyttökelpoisia omalla alueella, mikäli niitä käytetään, mutta jatkuvuus on haaste. Twinlag-hankkeessa uppoudutaan syvemmin alueen Leader-toimintaan ja sen toimijoihin, yrittäjiin ja kehittäjiin, jotta löydetään synergioita ja saadaan aitoa yhteistyötä synnytettyä. Hankkeessa mm. järjestetään teemakohtaisia tapahtumia kumppaniryhmien alueella, sähköisesti toteutettuja webinaareja ja luodaan pysyviä yhteyksiä osallistujatahojen välille. Hankkeessa toteutettava henkilövaihtomekanismi avaa mahdollisuuksia tietotaidon lisäämiseen, verkostoitumiseen ja oppimiseen. Samalla synnytetään vahvaa luottamusta toimijoiden välille mikä helpottaa yhteistyötä ja kanssakäymistä jatkossa.

Lumoavat kylät, alueellinen kehittämishanke 1.1.2022-

Lumoavat kylät -hankkeessa kehitetään Ykkösakselin koko toiminta-alueen kyliä yhdenmukaisesti yhdessä Uudenmaan Kylät ry:n ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteita ovat kylien kehittämismahdollisuuksien löytäminen, yhteistyön ja vuoropuhelun parantaminen kylien ja muiden toimijoiden välillä, maaseutualueiden tunnettuuden lisääminen ja maallemuuton edistäminen. Tavoitteiden pohjalta toteutetaan neljää toimenpidekokonaisuutta. Aluksi hankkeessa tarkastellaan kylien vetovoimatekijöitä ja tunnistetaan kehittämistarpeita. Yhteistyötä ja vuoropuhelua avataan erityisesti kuntien kanssa. Maaseudun tunnettuutta lisätään järjestämällä viestintäkoulutusta. Hankkeessa työstetään kylien brändiä yhdessä asiantuntijan kanssa. Kylistä kuvataan videoita, jotka on suunnattu potentiaalisille maallemuuttajille. Järjestetään tutustumisretkiä kaupungista maalle kyliin. Lopuksi hanke pureutuu maallemuuton konkreettisiin edellytyksiin, kuten asunto- ja tonttitarjontaan sekä kaavoitukseen. Kunnanvaltuutettuja ja virkamiehiä kutsutaan kyliin keskustelemaan maallemuutosta. Hanke on kolmivuotinen. Ykkösakseli on hankkeen hallinnoija, ja hankkeen työntekijöitä ovat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kyläasiamiehet. Hankkeessa hyödynnetään resurssien käyttöä ja vertaistuen jakamista yli maakuntarajan. Hankkeen tuloksena alueen kylät ovat vahvistaneet vetovoimaansa, tekevät parempaa yhteistyötä kuntien kanssa ja ovat kehittäneet omaa kyläbrändiään lumotakseen potentiaalisia maallemuuttajia

Päättyneet hankkeet:

Outdoor Leader-polkuja pitkin
Perinnematkailleen vuoteen 2020

(tätä osioita päivitetään vielä)