Kuvituskuva. Ihmisiä paistamassa makkaraa nuotiolla.
© maaseutuverkosto Heli Sorjonen

Tutustu tarkemmin

Mikä on hanke?

Hanke on kertaluonteinen kehittämisponnistus. Hanke syntyy ideasta, joka pohjautuu paikalliseen tarpeeseen. Hanke ratkaisee jonkin todetun ongelman tai kehittää hyvän idean käytännön toiminnaksi, josta on hyötyä. Hankkeen tuloksena syntyy jotakin uutta, jota ilman hanketta ei olisi. Hanke ei ole toimijan tavanomaista toimintaa. Hankkeella on selvä alku ja loppu sekä määrätyt tavoitteet ja resurssit. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan jokin muutos.

Hankkeen ideointi

Hankkeen tavoite on muutos nykyiseen. Hankkeen ideointi lähtee olemassa olevasta tarpeesta. Ensimmäinen vaihe on löytää tarve ja idea, jonka avulla muutos on mahdollinen. Ideointiin kuuluu toimintaympäristön kartoitus ja kohderyhmän määrittäminen. Kohderyhmä on se joukko asukkaita tai muita toimijoita, jotka hyötyvät hankkeesta. Ideoinnin jälkeen voi aloittaa hankkeen suunnittelun.

Ennen tarkempaa suunnittelua ota yhteyttä Leader Ykkösakselin hankeneuvojiin. Autamme sinua hankeidean hiomisessa. Neuvomme hankesuunnitelman laatimisessa, tuen hakemisessa ja hankkeen toteuttamisen kaikissa vaiheissa.

Millainen on hyvä hanke?

  • Tarve hankkeelle on hyvin kartoitettu ja taustoitettu
  • Hankkeessa tavoitellaan muutosta nykytilaan
  • Toimenpiteet ovat konkreettisia ja ne on hyvin kuvattu hankesuunnitelmassa
  • Hankkeella saadaan aikaan tuloksia tavoitellussa kohderyhmässä
  • Hankkeen tuloksia mitataan erilaisilla mittareilla, määrällisillä tai laadullisilla
  • Hankkeen tuloksilla on vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Toiminta jatkuu hankkeen jälkeen.

Leader-hankkeen hakeminen