Tutustu tarkemmin

Ykkösmassin ohjeet

Ykkösmassin hakemuksen kohde on vapaa. Rahoituksen avulla voi vaikka järjestää tapahtuman, hankkia yhteisiä harrastusvälineitä tai jotain muuta. Tärkeintä on, että nuoret toteuttavat hankkeen yhdessä.

Hankkeen idean on hyvä olla konkreettinen, helposti toteutettavissa ja mahdollisimman monia nuoria hyödyttävä. Jos mahdollista, hanke kannattaa toteuttaa yhteistyössä paikallisen tahon kanssa, esimerkiksi yhdistyksen, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa. On hyvä, jos toiminnasta voi tulla pysyvää, tai jos toiminnasta hyötyvät myös muut nuoret.

Nuori voi hakea Ykkösmassia omaan yritystoimintaansa, esimerkiksi laitteisiin tai välineisiin.

Ykkösmassi tarjoaa

Ykkösmassia voitte hakea 100 – 600 euroa yhteen hankkeeseen. Avustus on porrastettu seuraavasti:

  • Jos kustannusarvio on 100 – 250 euroa, avustus on 100%, omaa rahaa ei tarvita.
  • Jos kustannusarvio on 251 – 665 euroa, avustus on 90%, omaa rahaa tarvitaan 25-66 euroa.
  • Kustannusarvio voi myös olla yli 666 euroa. Silloin avustus on enintään 600 euroa ja loput maksetaan itse.

Kuka voi hakea Ykkösmassia

Ykkösmassia voitte hakea ryhmänä, jossa on vähintään kolme 11- 25-vuotiasta nuorta. Ryhmästä vähintään kahden kolmasosan (2/3) tulisi olla 11-25-vuotiaita. Nimetkää yksi ryhmästä yhteyshenkilöksi.

Jos ryhmässä on yksi täysi-ikäinen, nimetkää hänet  hankkeen vastuuaikuiseksi tai etsikää joku muu aikuinen ryhmän vastuuaikuiseksi. Vastuuaikuisen tehtävänä on auttaa hakulomakkeen täyttämisessä ja hän vastaa hankkeen raportoinnista ja Ykkösmassin käytöstä yhdessä ryhmän kanssa.

Hankkeelle kannattaa etsiä suosittelija, joka on ryhmän ulkopuolinen täysi-ikäinen aikuinen. Suosittelija tuntee ryhmän ja suunnitelman, ja voi antaa puoltavan lausunnon hankkeesta. Suosittelijan lausunto on eduksi hakemukselle.

Toteuttakaa hanke Ykkösakselin toiminta-alueella Karkkilassa, Lohjalla, Salossa tai Vihdissä. Järjestäkää tapahtuma alueella tai hankkikaa laitteita, jotka jäävät alueelle nuorten käyttöön. Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos nuoret ovat alueella opiskelemassa ja jos muut edellä mainitut ehdot täyttyvät.