Ryhmäkuva ihmisistä neuvotteluhuoneessa
© Anu Pekanniemi

Tutustu tarkemmin

Ykkösakseli yhdistyksenä

Ykkösakseli ry on aatteellinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka kotipaikka on Lohja. Ykkösakseli on perustettu vuonna 2007. Toiminta-alue on Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti.

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi. Yhdistys pyrkii edistämään maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena ja aktiivisena elinkeinotoiminnan alueena. Yhdistys lisää kehittämistyöhön liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Ykkösakseli

  • Osallistuu maaseudun kehittämisohjelmien sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten kehittämisohjelmien toteuttamiseen
  • Osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
  • Järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia
  • Toimii toiminta-alueensa kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä
  • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja sekä
  • Toimii muillakin edelliseen verrattavilla tavoille tarkoituksensa toteuttamiseksi

Tule mukaan vaikuttamaan!

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 10 euroa ja yhteisö- tai yritysjäsenen 20 euroa.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 – 15 muuta varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tällä hetkellä hallituksessa on 12 varsinaista jäsentä ja heidän 12 henkilökohtaista varajäsentään.

Hallitus valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Hallituksessa on tasapuolisesti jäseninä

  • alueen asukkaita edustavat yksityiset henkilöt
  • paikallisten yhdistysten, yrityselämän ja muiden toimivaltaisten sidosryhmien edustajat ja
  • paikallisen julkisen tahon eli kuntien ja kuntayhtymien virkamiehet ja luottamushenkilöt

Hallituksen tehtävänä on suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus päättää, mitä hankkeita hyväksytään rahoitettaviksi.

Hallituksen jäsenet 2024

Hallituksen puheenjohtajana toimii Kai Nousiainen Lohjalta ja varapuheenjohtajana Marjaana Mänkäri Salosta.

Maaseudun asukkaat – varsinaiset jäsenet

Minna Lehtonen, Lohja (Karjalohja)
Kai Nousiainen, Lohja
Anna Kymäläinen, Salo (Kisko)
Taina Lehtisalo, Vihti

Yhdistysten edustajat – varsinaiset jäsenet

Liisa Jääskeläinen, Lohja (Nummi-Pusula)
Emmi Martti, Salo (Kuusjoki)
Anu Nilsson, Vihti
Stina-Maarit Elo, Lohja

Julkisen sektorin edustajat – varsinaiset jäsenet

Ari Aalto, Salo (Muurla)
Erkki Ollakka, Karkkila
Marjaana Mänkäri, Salo (Halikko)

Maaseudun asukkaat – varajäsenet

Anu Juurakko, Lohja (Nummi-Pusula)

Mikko Mielikäinen, Salo (Suomusjärvi)
Henna Jouhki (Lohja)

Yhdistysten edustajat – varajäsenet

Kaj Westberg, Salo (Särkisalo)
Anne-Maarit Niemelä, Salo
Mari Hennola, Vihti
Hanna Savelainen, Lohja

Julkisen sektorin edustajat – varajäsenet

Stina Siikonen, Salo (Perniö)
Krister Österlund, Karkkila
Simo Vesa, Salo
Hilkka Hyrkkö, Lohja