Tutustu tarkemmin

Ykkösmassin haku ja raportointi

Hakekaa Ykkösmassia kotisivuillamme olevalla lomakkeella. Avustuksen käytön jälkeen raportoikaa kustannuksista ja tuloksista. Lukekaa alla olevat ohjeet hakuun ja raportointiin!

Hakeminen

Ykkösmassia haetaan täyttämällä ja lähettämällä alla olevasta painikkeesta löytyvä lomake. Lomaketta ei voi tallentaa välillä, joten tee hakemus kerralla.

Hakujaksojen päättymispäivät vuonna 2024: 29.2., 31.5., 31.8. ja 30.11. 

Ykkösmassin ehdot ovat:

 1. Käytätte Ykkösmassin siihen hankkeeseen, mihin se on haettu.
 2. Jos keräätte hankkeessa varoja, kertokaa tulojen käyttötarkoituksesta hakulomakkeella.
 3. Jos hanke on suuri (budjetti on yli 5 000 euroa), hakekaa Ykkösmassia yhteen selkeään pienempään toimenpiteeseen.
 4. Ykkösmassia ei voi käyttää palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
 5. Jos hankitte kalustoa tai laitteita (esimerkiksi yhteisiä harrastusvälineitä), selvittäkää etukäteen se, missä niitä säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka tai ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
 6. Ykkösmassia jo saaneiden hakijoiden uudet hakemukset arvioidaan tiukemmin kriteerein kuin uusien hakijoiden hakemukset. Jo aiemmin tuetun tai jo vakiintuneen toiminnan tai tapahtuman tukemiseen ei myönnetä Ykkösmassia kuin erittäin perustellusta syystä.
 7. Ykkösmassia ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä sitä myönnetä takautuvasti ennen hakuajan päättymistä toteutetuille hankkeille. Hankkeen voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hakemus on lähetetty ja kun hakuaika on päättynyt.
 8. Ykkösmassi hankkeiden toiminta on päihteetöntä.
 9. Ykkösakseli varaa täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Ykkösmassin hakemukset.

Myöntäminen ja maksaminen

Ykkösakselin nuorisojaosto tekee esityksen Ykkösmassin myöntämisestä toiminnanjohtajan hyväksyttäväksi.

Ilmoitamme Ykkösmassin myöntämisestä hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

  1. Maksamme myönnetyn Ykkösmassin kokonaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.
  2. Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin olitte sitä hakeneet, Ykkösmassi ei kuitenkaan nouse päätöksessä myönnetystä summasta.
  3. Jos ette käytä Ykkösmassia kokonaan, käyttämättä jäänyt osuus maksetaan takaisin Ykkösakselille. Ykkösakseli laskuttaa käyttämättä jääneen tuen, jos se ylittää 20 euroa.
  4. Jos hanke peruuntuu kokonaan, Ykkösmassi palautetaan kokonaisuudessaan Ykkösakselille.

Raportointi hankkeen toteutuksen jälkeen

Hankkeen toteutuksen jälkeen laadittte raportin hankkeesta ja Ykkösmassin käytöstä kuitteineen.

  1. Keväällä kesäkuun loppuun mennessä myönnetyt Ykkösmassit raportoidaan vuosittain 30.11. mennessä.
  2. Syksyllä joulukuun loppuun mennessä myönnetyt Ykkösmassit raportoidaan vuosittain 31.5. mennessä.
  3. Voimme jatkaa raportointiaikaa, jos siihen esitetään hyvät perustelut, esimerkiksi hankkeen valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
  4. Raportin mukana toimitatte kuitit tehdyistä hankinnoista Ykkösakselille. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, perustelkaa hankinta ja kustannus erillisellä kirjallisella selvityksellä.
  5. Jos ette ole raportoineet määräaikaan mennessä, perimme ryhmältä myönnetyn ja maksetun Ykkösmassin kokonaan takaisin.

Miten raportointi tapahtuu ja mitä raporttiin on hyvä kirjoittaa?

Raportoikaa Ykkösmassin käytöstä täyttämällä ja lähettämällä lomake. Lomaketta ei voi tallentaa välillä, joten raportti on kirjoitettava yhdellä kerralla. Liittäkää raporttiin kuitit hankinnoista ja valokuvia tai videomateriaalia. Videot liitetään raporttiin linkin avulla. Kertokaa raportissa toteutuksesta ja sen etenemisestä suunnitelmiin nähden. Jos jotain on tehty suunnitelmista poiketen, kertokaa myös se raportissa. Perustelkaa suunnitelmasta poikkeavat muutokset.