Kuvituskuva. Kolikoita lasipurkissa.

Tutustu tarkemmin

Hankkeen talous

Laadi hankehakemukseen eritelty kustannusarvio ja rahoitussunnitelma. Kustannusarvio ja myönnetty rahoitus on hankkeen talouden pohjana.

Kustannusarvion laatiminen

Kun teet hankkeesi kustannusarviota, voit valita hanketyypin mukaan kustannusmalliksi laskennalliset kustannukset 19 %, laskennalliset kustannukset 40 % tai tosialliset kustannukset. Maksutavaksi voit valita kustannusperusteisen tai tuotosperusteisen. Osassa hanketyyppejä kustannusmallia ja tuen maksutapaa ei voi valita, vaan ne on ennalta määritelty.

Laskennalliset kustannukset -kustannusmallit ja tuotosperusteinen maksutapa vähentävät työmäärääsi erityisesti hakiessasi maksua. Nämä kustannusmallit ja maksutapa nopeuttavat maksuhakemusten käsittelyä ja vähentävät lisäselvitysten tarvetta.

Valitse hakemuksessasi hankkeellesi sopivin kustannusmalli ja tuen maksutapa. ELY-keskus tekee lopullisen päätöksen kustannusmallista. Et voi vaihtaa kustannusmallia kesken hankkeen.

Hankkeen kustannusmallit

Mitkä kustannusmallit ovat mahdollisia? Mikä kustannusmalli kannattaa valita? Mitä sisältyy välillisiin kustannuksiin?

Kustannusten kohtuullisuus

Kustannusten kohtuullisuus on hyvä varmistaa jo hankehakemuksessa. Kustannusten kohtuullisuus voidaan varmistaa monin tavoin.

  • Viitekustannusten perusteella
  • Vähintään 3000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitetään tavanomainen hintataso, millä tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.  
  • Pyydetään riittävä määrä tarjouksia tai annetaan muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Saadut tarjoukset liitetään mukaan hakemukseen.
  • Alle 3000 euron suuruisten hankintojen kustannusten kohtuullisuus selvitetään, mikäli hankinnan kustannusten kohtuullisuutta on syytä epäillä. Hakijalta ei edellytetä etukäteen selvitysten toimittamista. Suosittelemme kuitenkin, että näistäkin hankinnoista selvitetään hinnat esimerkiksi verkkosivuilta tai hinnastoista

Vastikkeeton työ

Vastikkeeton työ eli talkootyö on osa kustannusarviota ja rahoitusta. Vastikkeeton työ voidaan hyväksyä kustannukseksi yleishyödyllisessä investoinnissa ja kehittämishankkeessa.

Leader Ykkösakselin hallitus on linjannut, että vastikkeettoman työn osuus yksityisestä rahoituksesta voi olla enintään 75 %.

Talkootyön määrä arvioidaan Ruokaviraston lomakkeella 2023AVT. Kun tuen maksua haetaan, talkootyöstä esitetään tuntikirjanpito toteutuneista talkootunneista.

Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vain sellainen vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Edellytyksenä on lisäksi, että työn tekijä on vähintään 15-vuotias. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

Työn arvo on 20 euroa tunnilta työntekijää kohden. Tähän sisältyy myös tavanomaisten pienkoneiden käyttö. Jos talkootyötä tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työn arvoon lisätään 40 euroa käyttötunnilta.

Rahoitussuunnitelman laatiminen

Rahoitussuunnitelma on yhtä suuri kuin kustannusarvio. Rahoitus jakautuu julkiseen tukeen ja yksityiseen rahoitukseen. Yksityinen rahoitus puolestaan jakautuu yksityiseen rahalliseen osuuteen ja vastikkeettomaan työhön.

Hanketuki maksetaan jälkikäteen ja sitä haetaan maksuhakemuksella. Suunnittele hankkeen aikainen väliaikaisrahoitus niin, että hanke voidaan toteuttaa hankesuunnitelman mukaan.

Kirjanpito ja maksun hakeminen

Järjestä hankkeen kirjanpito niin, että tuettavan toimenpiteen kirjanpito voidaan vaikeuksitta tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta.

Voit hakea maksua oman valinnan mukaan hankkeen toteutusaikana. Loppumaksua on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Hae maksua Hyrrä-palvelussa. Uudenmaan ELY-keskus käsittelee maksuhakemukset. Sen jälkeen, kun ELY-keskus on hyväksynyt tuen maksettavaksi, Ruokavirasto maksaa tuen tilillesi.

Maksua ei voi vielä hakea. Lisäämme ohjeita maksun hakemiseen, kun se on mahdollista!

Ohjelmakaudella 2014 – 2022 tukipäätöksen saaneet hankkeet hakevat maksua Hyrrässä entiseen tapaan.