Tutustu tarkemmin

Leader-tuet maatalouden kehittämiseen

Meneillään olevalla rahoituskaudella Leader-toiminnan kautta voidaan myöntää tukea myös maatalouden alkutuotannon kokeiluihin ja viljelijäryhmien yhteisiin kehittämishankkeisiin. 

Maatalouden kokeilutukea voi hakea pienimuotoisiin kokeiluihin alkutuotannossa. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien ja markkinakanavien testaamiseen. Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä. Tukisumma voi olla 2500, 5000 tai 7500 euroa.

 

Yhteistyöhankkeessa ryhmä viljelijöitä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että maatilakohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyö parantaa viljelijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ja mielekkäitä tapoja toteuttaa ympäristönhoitotoimia. Viljelijät voivat saada yhteistyöstä kustannushyötyjä, tietoa uusista innovaatioista ja uusia tietoja ja taitoja.  Yhteistyön avulla parannetaan myös viljelijöiden jaksamista, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 

Viljelijäryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä. Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.