Copyright Maaseutuverkosto, kuvaaja Jyrki Vesa.

Tutustu tarkemmin

Leader-yritystuet

Maaseuturahaston Leader-yritystukea ohjelmakaudella 2023-2027 voi hakea investointeihin, yritystoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen. Tuen määrä vaihtelee tuen muodosta riippuen.

Ykkösakselin alueella sijaitsevat mikroyritykset (pääosin alle 5 htv) voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää sekä osa-aikaisille että päätoimisille yrittäjille tai yritystoimintaa suunnitteleville.

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuvaksi sekä koneiden ja laitteiden hankintaan tai aineettomiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen; patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkimiseen.

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa.

Tukea voi hakea  käynnistämisvaiheen asiantuntijapalveluihin, selvityksiin, sekä lisäksi yritystoiminnan alussa tarvittaviin aineisiin ja tarvikkeisiin, kone- ja tilavuokriin, tietojärjestelmiin, sekä pienhankintoihin. Painopiste kustannuksien osalta tulee olla asiantuntijapalveluissa. 

Yrittäjyyskokeilussa tukea voi käyttää lyhytaikaiseen  (neljä kuukautta) yrittäjyyden kokeiluun ilman y-tunnusta, ja se sopii hyvin esimerkiksi opiskelijoille.

Kehittämistukea voivat hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät liiketoimintansa kehittämiseen, kun toiminta on jo vakiintunutta. Lisäksi kehittämistukea voi hakea yritystoiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämisen valmisteluun. 

Tukea voi hakea mm. asiantuntijapalveluihin, selvityksiin, innovointiin, tuotekehitykseen jne.

Maatalouden kokeilutukea voi saada uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa.

Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä ja sitä voi hakea muutkin kuin maatilat. Maatalouden kokeilutuesta löydät lisää Viljelijälle-osiosta.

Ydin ja harvaan asutulla maaseudulla (kts. kartta Ykkösakselin alueesta) yritystoiminnan ostoa suunnitteleva voi saada tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin tai uusiutuvan energian käyttöönottoon omassa tuotannossa. 

Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yritys- tai viljelijäryhmillä. 

Kaikki myönteisen päätöksen saaneet tuet haetaan toteutuksen jälkeen maksuun, joko todellisten kustannusten perusteella tai tuotosperusteisesti. Huomioithan siis väliaikaisrahoituksen ja sen tarpeen.