Ihmisiä haravoimassa
© Haloomaaseutu Janica Vilen

Tutustu tarkemmin

Hankkeen toteuttaminen

Leader Ykkösakselin hallitus päättää rahoituksen myöntämistä hankkeelle. Sen jälkeen hankehakemus siirtyy Uudenmaan ELY-keskukselle, joka tekee virallisen tukipäätöksen. ELY-keskus tarkistaa, että hanke on lakien ja asetusten mukainen. Saat tiedon tukipäätöksestä sähköpostilla. Tukipäätöksen voit ladata Hyrrä-palvelusta.

Tukipäätöksen jälkeen

Tutustu tukipäätökseen ja lue se huolella läpi. Tukipäätös voi poiketa hankehakemuksesta. Tukipäätöksen ehdot antavat tietoa hankkeen toteuttamiseen. Toteuta hanketta hyväksytyn suunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti.

Saat Leader Ykkösakselin hankeneuvojilta tukea ja neuvoja hankkeen kaikissa vaiheissa. Järjestämme yhteisen aloituspalaverin, jossa käymme läpi rahoitusta koskevat ehdot ja ohjeet. Aloituspalaveri voidaan sopia paikan päälle tai pitää etänä Teams-kokouksena. Mukaan kannattaa kutsua yhdistyksestä myös sihteeri tai rahastonhoitaja.

Aloituspalaverissa käsitellään

  • Tukipäätöksen perustiedot
  • Tukipäätöksessä hyväksytty kustannusarvio ja myönnetty rahoitus
  • Muutoksenhaku
  • Tukipäätöksen ehdot esimerkiksi tukikelpoisiin kustannuksiin ja kirjanpitoon
  • Tuen maksaminen
  • Seurantatietojen antaminen hankkeen päätyttyä
  • Loppuraportin sisältö
  • Hankkeen viestintä

Viesti hankkeesta ohjeiden mukaan!

Tiedotusvelvoite on yksi tuen ehdoista. Kerro saamastasi tuesta tukipäätöksen ehtojen ja Ruokaviraston viestintäohjeen mukaisesti esimerkiksi hankkeen mahdollisilla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja muussa viestintämateriaalissa. Tärkeintä on, että EU:n rooli rahoittajana käy ilmi. Kerro myös, että rahoituksen on myöntänyt Leader Ykkösakseli.

Hankkeen oma hankekortti

Jokaiselle kehittämishankkeelle luodaan automaattisesti oma hankekortti Maaseutuverkosto.fi:n hankerekisteriin. Hankekorttiin tulee tietoja Hyrrään syötettyjen julkisten tietojen pohjalta, ja hankkeen yhteyshenkilönä pääset niitä muokkaamaan. Hankekortti voi toimia myös hankkeen verkkosivuna.

Muutokset hankkeen toteuttamisessa

Toisinaan tilanteet muuttuvat niin, että hanketta ei enää voida toteuttaa hankesuunnitelman mukaan. Muutokset voivat koskea hankkeen sisältöä, kustannuksia tai toteustusaikaa. Jos hankkeeseen on tulossa muutoksia, keskustele niistä ensin Leader Ykkösakselin hankeneuvojien kanssa.

Jos muutos on merkittävä, tee siitä muutoshakemus Hyrrä-palvelussa. Älä toteuta muutoksia, ennen kuin muutoshakemus on tullut vireille. Kun olet lähettänyt muutoshakemuksesi, kustannuksia voi syntyä muutoksen osalta omalla riskilläsi. Vasta muutospäätöksen saatuasi voit olla varma, että muutoksen mukaiset kustannukset ovat tukikelpoisia.