Paikallisia EU-päättäjiä

EU-parlamenttiin valittiin 15 Suomen edustajaa, mutta tiesitkö että paikallisia EU-päättäjiä löytyy muun muassa Ykkösakselin hallituksesta?

Salolainen kaupunginvaltuutettu Marjaana Mänkäri toimii Ykkösakselin hallituksen varapuheenjohtajana: ”Leader-toiminta tuo EU:n hyvin lähelle ihan tavallisia arjen sankareita, yrittäjiä ja yhdistystoimijoita. Hankkeet tuovat toimintaa, toisilta oppimista ja innostusta meidän kaikkien iloksi. Leader-toiminnassa olen tavannut ja oppinut tuntemaan erilaisia ihmisiä eri puolelta Suomea. Yhdistyksen hallituksen kokousten lisäksi on kannattanut osallistua Leader-ryhmien yhteisiin tilaisuuksiin, retkiin ja koulutuksiin.”

Leader-ryhmän hallituksessa päätetään EU:n maaseuturahoituksen paikallisesta kohdentamisesta. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja loput alueen asukkaita. Kolmikannalla halutaan varmistaa avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten saaminen mukaan toimintaan. Leader-toiminnan päärahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta. Rahoituksella kehitetään monipuolisesti hyvää elämää maaseudulla.

Lohjalainen kaupunginvaltuutettu Hilkka Hyrkkö toimii Ykkösakselin hallituksen varajäsenenä: ”Tämä on tärkeää työtä maaseudun kehittämiseksi. Olen oppinut, että hyvin erilaisten yhteisöjen ja yritysten ideat voivat muuttua todeksi Leader-rahoituksen avulla. Sitä kautta maaseudun elinvoima kasvaa ja monipuolistuu. Tämä on EU-kansalaisen työtä.”